چيد آذين

چيد آذين

دلتنگي يعني

دلتنگي يعني چه

Homesickد

دلتنگي يعني اشك هايي كه آه مي شوند

دلتنگي يني

قلبت درد مي كند و مي سوزد

آه آتشين مي كشي و فريادت هم آه مي شود

اشك هايت هم آه مي شود

آسمان هم نمكدان زخم هاي قلبت

دلتنگي يعني

ثانيه هاي مات شده

لحظه هاي جادو شده

و هر تپش قلبت كه به جاي مرگ

به او نزديكتر مي شود.

ادامهـ مطلبـ
| ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۷ | ۰۸:۴۰:۱۰ | چيد آذين
،

ستاره دنباله دار

به ستاره دنباله دار چه مي گويند

اcomet.nojavanha (1)

ستاره دنباله دار كه در ميان اشياء موجود در آسمان شب، درخشان ترين و كمياب ترين مي باشد، حجمي يخي است كه از گاز يا گرد و غبار پوشيده شده است. تحقيقات اخير از ظاهر آن ها باعث شده تا دانشمندان از واژه توپ هاي كثيف برفي برايشان استفاده كنند. تاكنون 4000 ستاره دنباله دار توسط ستاره شناسان و محققان علم نجوم كشف شده است كه البته شواهد نشان مي دهد اين رقم ممكن است به صدها ميليون ستاره هم برسد. مشخصات و ويژگي هاي ستاره دنباله دار : اين جرم آسماني حاوي يخ، دي اكسيدكربن، آمونياك و متان مي باشد. اندازه و اشكال آن ها متفاوت است اما همه آن ها شكلي نامنظم دارند و به همين علت تنها 4 درصد از نوري را كه به آن ها تابيده مي شود، منعكس مي كنند. در سال 2011 دانشمندان كشف كردند آب تشكيل دهنده اين ستاره ها تركيب شيميايي بسيار شبيه به آب اقيانوس هاي زمين دارد. برخي از محققان مي گويند ممكن است ميلياردها سال پيش آب و برخي مواد آلي توسط ستاره هاي دنباله دار به زمين آورده شده باشند و زمين را تبديل به محلي براي زندگي كرده باشند. چيزي كه ما به شكل دم ستاره مي بينيم به وسيله نور و باد خورشيدي به وجود مي آيد. در اصل زماني كه ستاره از محل تولد و زندگي خود به سمت داخلي منظومه شمسي حركت مي كند، دنباله دار مي شود. پهناي دم بسياري از ستاره هاي دنباله دار به 16 كيلومتر هم مي رسد. البته برخي از آن ها نزديك به 6/1 ميليون كيلومتر گستردگي دارند. بعضي از اين ستاره ها هم دمي به طول 160 كيلومتر دارند. اجزاء ستاره دنباله دار:comet.nojavanha (2)

به ستاره دنباله دار گفته ميشود

هر ستاره دنباله دار هسته اي دارد كه در بيش تر مواقع كوچك و از جنس سنگ مي باشد. در اطراف هر كدام از آن ها اتمسفر جداگانه اي وجود دارد كه توده اي ابر مانند را درست مي كند كه كما ناميده مي شود. دنباله اين ستاره ها از گاز و گرد و غبار تشكيل شده است. مي دانستيد ستاره دنباله دار 2 دنباله دارد؟ و چرا؟ درست متوجه شديد، برخلاف تصور عام كه فكر مي كنند ستاره دنباله دار يك دنباله دارد، دارا ي 2 دنباله رنگي است. البته رنگ اين دنباله ها با چشم غيرمسلح قابل تشخيص نمي باشد. تفاوت رنگ آن ها به خاطر ذرات تشكيل دهنده شان مي باشد. همان طور كه در عكس بالا مي بينيد دنباله آبي رنگ از گازهاي يونيزه شده تشكيل شده است و قسمت اعظم دنباله روشن تر را گرد و غبار تشكيل مي دهد. آيا دنباله ستاره هميشه در پشت سرش است؟comet.nojavanha (3)

ستاره دنباله دار چيست

خير، علي رغم تصور عام كه فكر مي كنند ستاره دنباله دار هميشه ستاره اي است با دم درخشان در پشت سر، گاهي اوقات اين دم در جلوي ستاره تشكيل مي شود. همان طور كه در بالا گفته شد دم ستاره در واقع غبار حاصل از ذوب شدن يخ ستاره بر اثر گرما و اشعه خورشيد به صورت نور و بادهاي خورشيدي است كه دنباله درخشاني را براي ستاره تشكيل مي دهد. حال اگر حركت ستاره به سمت خورشيد باشد، دنباله آن در پشت سرش تشكيل مي شود ولي اگر از خورشيد دور بشود، اين دنباله در مقابل آن درست خواهد شد.

comet.nojavanha (4)

ادامهـ مطلبـ
| ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۷ | ۰۹:۲۶:۳۲ | چيد آذين
،

بي مهرگان

خصوصيات بي مهرگان

دو گروه اصلي برايحيوانات بزرگ وجود دارد. اين دو دسته شامل مهره داران و بي مهرگان مي باشند. هر دو گروه طي فرآيند تكامل رشد مي كنند ولي يك تفاوت اساسي بين اين دو وجود دارد. گروه بي مهرگان ستون فقرات ندارند. هر دو گروه جزء طبقه بندي حيوانات هستند ولي بدنشان كاملا متفاوت است. اسفنج ها در پايين دنياي بي مهرگان قرار دارند. گاهي اوقات نيز در اين گروه قرار نمي گيرند ولي هنوز بخشي از گروه هستند. بعضي از خصوصيات بي مهرگان به اين شرح است: 1- بي مهرگان چند سلولي هستند. 2- از اجتماع سلول هاي جداگانه تشكيل شده اند. 3- سلول ها براي زنده ماندن موجود زنده كار مي كنند. 4- تمام سلول ها وظايف و مسئوليت هاي مشخص دارند.

5- ستون فقرات ندارند. 6- ديواره سلولي ندارند. 7- بي مهرگان نمي توانند براي خود غذا بسازند. دانشمندان براي توصيف آن ها از واژه هتروتروف يا خوراك گير استفاده مي كنند. هتروتروف بودن يكي از خصوصيات حيوان بودن است. هتروتروف ها انرژي مورد نياز خود را از سايرين مي گيرند. گياهان اتوتروف هستند. گياهان غذاي خود را مي سازند. ما انسان ها غذا مي خوريم، خواه گياه باشد يا ساير حيوانات. بيش تر بي مهرگان مي توانند حركت كنند اما اسفنج ها زماني كه بسيار جوان و كوچك هستند حركت مي كنند. هنگامي كه در جايي ساكن شدند ديگر حركت نمي كنند. ساير بي مهرگان مانند خرچنگ و حشره در تمام زندگي خود حركت مي كنند. - بيش تر بي مهرگان داراي سيستم داخلي متقارن هستند. اين بدان معنا است كه اگر يك خط وسط موجود زنده بكشيد هر دو طرف موجود زنده مثل تصوير در آينه است. اگر يك خط وسط يك هشت پا بكشيد متوجه مي شويد هر دو طرف قسمت هاي مساوي دارند. اسفنج ومرجان دريايي متقارن نيستند.

نقاشي از بي مهرگان

 

World invertebrates.nojavanha (1)

World invertebrates.nojavanha (2)

ادامهـ مطلبـ
| ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۷ | ۰۹:۲۵:۱۳ | چيد آذين
،

دختر يعني

دختر يعني؟

دختر يعني لبخند در هجوم گريه ها؛ آرامش وقت بي قراري هاي مدام... دختر يعني زندگي...

 

دختر يني

ادامهـ مطلبـ
| ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۷ | ۰۹:۲۴:۰۲ | چيد آذين
،

اسب آبي

درباره اسب آبي

اسب ابي

اسب ابي از حيوانات آفريقايي است!

در واقع اسب آبي سومين پستاندار بزرگ روي زمين ( بعد از كرگدن سفيد و فيل) است.

اسب آبي

اسب آبي بيشتر وقت خود را در آب درياچه ، رودخانه و مرداب مي گذراند. اسبهاي آبي رودخانه هاي عميق و زمين هاي پوشيده از چمن را براي سكونت ترجيح مي دهند اما در آبهاي شور نزديك دهانه رودخانه ها و درياچه هاي آفريقاي مركزي نيز يافت مي شوند. اسب هاي آبي علف خوارند و برخي اوقات به مزارع نيز دستبرد مي زنند. آنها بيشتر روز را در داخل آب مي گذرانند.

وجود اسب آبي در آب به پايين آمدن دماي بدن اين حيوان كمك مي كند.

اسب هاي آبي در آب زايمان مي كنند.

جالب است بدانيد كه دوستان اسب هاي آبي وال ها و دلفين ها هستند.

دانشمندان معتقدند كه حدود 55 ميليون سال پيش تكامل اين دسته از حيوانات دگرگون شد.

شايد به نظر برسد كه اين حيوانات قدري گوشتالو هستند ولي شايد تعجب كنيد اگر بدانيد در هنگام مسابقه با انسان ها اين اسب هاي آبي هستند كه پيشي مي گيرند.

اسب آبي

حيوان اسب آبي

اسب آبي-زيست شناسي

ادامهـ مطلبـ
| ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۷ | ۰۹:۲۲:۴۳ | چيد آذين
،

رشته گرافيك

معرفي رشته گرافيك

معرفي رشته

گرافيك در لغت به معني رسامي كردن است و در واقع يك واژه يوناني است. از لحاظ رده بندي هنرها، هنر گرافيك ( ارتباط تصويري ) را شاخه اي از هنرهاي تجسمي (پلاستيك) به شمار مي آورند. هنر گرافيك در كشور ما از يك سابقه تاريخي برخوردار است. مي توان گفت از نقوش اوليه روي سفال ها، حجاري ها، گچ بري ها، نقوش پارچه ها، قالي و ... تا زمان ظهور فن چاپ، هنر گرافيك و هنرهاي تجسمي در كشور ما وجود داشته است.

گرافيك در عصر ما در زمينه هاي كتاب آرايي و عرضه تبليغات تجاري، اعلانات ديواري (پوستر) و مطبوعاتي تا نشانه ها و غيره راه يافته است. حتي از اين حد هم فراتر رفته و با ورود به علم سينمايي و تلويزيون در عنوان بندي (تيتراژ) فيلم ها و برنامه هاي تلوزيوني، نقاشي متحرك (انيميشن)، نقش اسكناس و... كاربرد يافته است.

يك هنرمند گرافيست با استفاده از كمترين عناصر بصري سعي مي كند بيش ترين پيام را به مخاطب برساند. هنرجويان در طول سال تحصيلي در هنرستان با موارد زير آشنا مي شوند:

با اصول اوليه ي گرافيك شامل طراحي، مباني هنرهاي تجسمي، تاريخ هنر، خط در گرافيك، تصوير سازي، كارگاه گرافيك، صفحه آرايي، عكاسي و چاپ.

شرايط ورود به رشته گرافيك:

معرفي رشته

رشته گرافيك در هنرستان

1- داشتن معدل 16 يا بالاتر در كارنامه سال اول 2- داشتن علاقه و انگيزه لازم به تحصيل در اين رشته

آينده تحصيلي رشته گرافيك: 1- بلافاصله پس از فارغ التحصيل شدن از هنرستان، در تابستان سال سوم، هنر جويان مي توانند در كنكور فني و حرفه اي شركت نموده و پس از قبولي در كنكور به تحصيل در آموزشكده هاي فني و حرفه اي بپردازند و پس از 2 سال، موفق به اخذ فوق ديپلم گردند. 2- پس از اخذ ديپلم هنرستان، هنر جويان گرافيك مي توانند بدون آزمون ورودي وارد پيش دانشگاهي هنر شده و پس از يك سال تحصيل، در كنكور سراسري هنر شركت نموده و در يكي از رشته هاي عكاسي، صنايع دستي، سينما، تئاتر، مرمت آثار باستاني، هنرهاي اسلامي، طراحي و چاپ پارچه و لباس، گرافيك، نقاشي، طراحي صنعتي و طراحي فرش به تحصيل پرداخته و پس از 4 سال موفق به اخذ ليسانس گردند.

رشته گرافيك هنرستان

تعداد واحد هايي كه هنرجو بايد در 2 سال دوم و سوم رشته گرافيك بگذراند: دروس عمومي 26 واحد و دروس تخصصي 39 واحد.

توانمندي هاي لازم كه هنرجويان در بدو ورود به اين رشته بايد داشته باشند: 1- ديد هنري داشته باشند. 2- طراحي در سطوح ابتدايي بلد با شند. 3- علاقه مند واقعي باشند. مهارت هايي كه هنرجويان در طي اين مدت كسب مي كنند: 1- فراگيري عكاسي و مراحل چاپ و ظهور عكس سياه و سفيد 2- آشنايي با طراحي و رنگ شناسي 3- مهارت طراحي حروف صفحه آرايي – تصوير سازي كتاب كودك 4- طراحي پوستر، آرم، بسته بندي و جعبه سازي 5- خوشنويسي درحد مبتدي – چاپ دستي هزينه هايي كه هنرجويان در اين رشته متقبل مي شوند: 1- هزينه دوربين و فيلم و كاغذ عكاسي 2- هزينه گواش - قلم مو - مقوا آبرنگ - مدادرنگي - پاستل - ماژيك رنگي - رنگ روغن - مقواي ايراني و خارجي - مداد طراحي - وسايلي مانند چوب و ورقه فلزي

معرفي رشته3

ادامهـ مطلبـ
| ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۷ | ۰۹:۲۱:۱۰ | چيد آذين
،

عكاسي

2- دوربينتان را ضد آب كنيد

يك جعبه خالي سي دي برداريد و با يك پرگار ته آن را به اندازه دهانه لنزتان علامت بزنيد و با وسيله اي نوك تيز اين قسمت را ببريد حالا كافي است كه اين محفظه را روي لنز بگذاريد و بقيه دوربين را هم با پلاستيك بپوشانيد و با خيال راحت در باران عكاسي كنيد.
اگر مي بينيد كه شعاع هاي نور در عكستان مزاحمت ايجاد مي كنند كافيست با تكه مقوا براي لنزتان يك هود و يا همان سايه بان درست كنيد.

ابزار عكاسي.سايت نوجوان ها (1)

3- استفاده از سايه بان

اگر مي بينيد كه شعاع هاي نور در عكس تان مزاحمت ايجاد مي كنند كافيست با تكه مقوا براي لنزتان يك هود و يا همان سايه بان درست كنيد.

ادامهـ مطلبـ
| ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۷ | ۰۹:۲۵:۴۴ | چيد آذين
،

صندلي گهواره اي

صندلي راكينگ چير

صندلي راك يا صندلي گهواره اي به گونه هايي از صندلي گفته ميشود كه به جاي پايه هاي معمولي از دو چوب خميده موازي استفاده شده است. و معمولا براي استراحت، مطالعه و ريلكس كردن بسيار مفيد است.

ادامهـ مطلبـ
| ۸ ارديبهشت ۱۳۹۷ | ۱۲:۱۱:۰۶ | چيد آذين
،

ويكس

ويكس براي درمان سرفه و گرفتگي ناشي از سرماخوردگي يا آلرژي و درد عضلاني، در بازار به فروش مي رسد. ويكس حاوي مواد شيميايي منتول و كافور است كه عمل ضد حساسيت و بي حسي بر عضلات دردناك را فراهم مي كند. هنگامي كه ويكس در نواحي سينه و بيني استفاده مي شود، بوي تند و تيز مواد شيميايي تركيبي مي تواند سرفه را متوقف كند و به نظر مي رسد مسير تنفسي گرفته را باز مي كند. با اين همه، به نظر مي رسد كه مزاياي ضد تراكمي سطحي باشند و اين كه مواد شيميايي يك اثر خنك كننده اي را فراهم مي كنند تا تنفس براي مدت كوتاهي راحت تر شود. گذشته از اين، ويكس به كرات در بزرگسالان و كودكان بزرگ تر از 2 سال استفاده مي شود و براي اجتناب از عوارض جانبي بايستي مراقبت هاي لازم انجام شود.

عوارض ويكس

ويكس مي تواند موجب حساسيت موضعي در صورت استفاده مستقيم بر پوست و نواحي مجاور شود. كافور و منتول مي توانند موجب حساسيت پوست شوند و موجب قرمزي نواحي باشد كه ويكس روي آن ها ماليده شده باشند. به علاوه، هنگامي كه در نواحي سينه و بيني ماليده مي شوند موجب آب ريزش چشم و بيني و حس سوزش بالاي لب و زير سوراخ بيني شود. مي توان اثرات جانبي را با استعمال يك لايه نازك و اجتناب از گرماي بيش از حد در ناحيه اي كه استفاده شده است به حداقل رساند.

مصرف بيش از اندازه كافور

بلعيدن تصادفي ويكس، خواه بيش از اندازه مصرف شده باشد يا بيجا مورد استفاده قرار گرفته باشد، مي تواند موجب مصرف بيش از اندازه كافور شود. كافور يك محرك است و مي تواند موجب سوزش، تهوع، تشنگي و درد سرتاسر مري و معده شود. اثرات جانبي در بدن ناشي از استفاده بيش از اندازه شامل هيجان و اضطراب، اسپاسم يا گرفتگي عضلاني مي شود كه نياز به مراجعه به پزشك دارد.

ادامهـ مطلبـ
| ۳ ارديبهشت ۱۳۹۷ | ۱۱:۲۲:۵۰ | چيد آذين
،

گفتگوي مداد و پاك كن

داستان زيباي مداد و پاك كن

اين ويدئو شباهتي بين ارتباط مداد و پاك كن و روابط والدين و فرزندان قائل شده كه انسان را به فكر وامي دارد. اين ويدئو را ببينيد و با خود فكر كنيد آيا تا به حال حق پدر و مادر خود را آن گونه كه شايسته است به جا آورده ايد؟ مبادا پدر و مادرمان از دست بروند و چيزي جز حسرت برايمان نماند كه اي كاش...

-مهرباني

-گفتگو مداد و پاك كن

-گفتگوي مداد و پاك كن

https://www.nojavanha.com/wp-content/uploads/2014/05/گفت و گوي  مداد وپاك كن.mp4 براي دانلود اينجا را كليك كنيد.

گفت و گوي يك مداد و پاك كن

ادامهـ مطلبـ
| ۳ ارديبهشت ۱۳۹۷ | ۱۱:۲۲:۱۲ | چيد آذين
،
چيد آذين
نام عنوان 。。。

با شرح مختصر 。。。

NEW

جستجوگر

درباره ما

رمزینه بارکد


آمار

افراد آنلاين : 1
بازديد امروز : 0
بازديد ديروز : 0
بازديد كل : 0

↑ برو بالا

سرویس وبلاگدهی فارسی یا پارسی رایگان