چيد آذين

چيد آذين

عواقب فرار از خانه

فرار

خيلي ها كه تصميم مي گيرند از خانه فرار كنند، در ذهنشان يك زندگي مهيج و فريبنده شكل داده اند كه مي توانند مثل بزرگترها زندگي كنند. زندگي نوجواناني كه از خانه فرار مي كنند خيلي سخت است و آخر سر مي بينند نه جايي براي زندگي دارند و نه غذايي براي خوردن و ممكن است براي پول درآوردن به دزدي، فروش مواد مخدر يا روسپي گري روي بياورند.

هر ساله نوجوانان زيادي در كل دنيا از خانه فرار مي كنند كه خيلي از آن ها به خاطر بيماري، خودكشي، يا حمله و ... مي ميرند. نوجوانان ممكن است به دلايل مختلفي فرار از خانه كنند:سوء استفاده والدين از آن ها، مشكلات خانوادگي يا مشكل در مدرسه و يا با دوستان.

بعضي ها به خاطر اعتياد به موادمخدر چه خودشان و چه يكي از اعضاي خانواده شان از خانه فرار مي كنند. بعضي ديگر به خاطر رسيدن به آزادي بيش تر و بعضي براي بودن با دوستانشان از خانه فرار مي كنند.

با دوستتان كه در مورد تصميمش براي فرار از خانه حرف مي زند، حرف بزنيد و ببينيد كه چه چيز اذيتش مي كند و براي اين كه اوضاع را بهتر كنيد با هم هم فكري كنيد. در كنار اين حتماً خيلي زود با يك بزرگ تر كه به او اعتماد داريد صحبت كنيد و موضوع را با او درميان بگذاريد.

اگر دوست نداريد به والدينتان بگوييد، مي توانيد به بزرگترهاي ديگري كه مي شناسيد، يكي از اقوامتان، مشاور مدرسه، پزشك خانوادگيتان و از اين قبيل موضوع را بگوييد. يك بزرگ تر قابل اعتماد مي تواند به دوستتان كمك كند تا بفهمد كه راه حل هاي بهتري هم براي حل مشكلاتش وجود دارد. نكته آخر: اگر دوستتان فرار كرده است يا چند روزي است كه او را نديده ايد و از او خبر نداريد و فكر مي كنيد دليلش فرار  از خانه است، فوراً اقدام كنيد.

ادامهـ مطلبـ
| ۱۰ خرداد ۱۳۹۷ | ۰۹:۵۱:۴۲ | چيد آذين
،

آسمان بازگرداننده


 

Your browser does not support the video tag.

آسمان بازگرداننده

"قسم به آسمان باز گرداننده"

سوره الطارق آيه 11

شرح زير در آيه 11 سوره الطارق بيان شده است:

مالسماء ذات الرجع

"قسم به آسمان برگرداننده"

خداوند متعال در اين آيه به آسمان قسم خورده و به اين عملكرد جلب توجه مي كند:

"بازگشت و برگرداننده"

معناي عملكرد برگرداننده چيست؟

اگر مايل باشيد بنگريم كه معناي اين عبارت از ديد داشمندان چيست:

همانطور كه ميدانيم جو (اتمسفر)، شامل چند لايه است كه اطراف زمين را احاطه مي كند.

هر لايه وظايف بسيار مهمي براي نفع به موجودات زنده روي زمين دارند.

وقتي جو مورد تحليل قرار گرفت، كشف شد كه هر لايه داراي عملكرد ارسال مواد يا اشعه است.

آنها براي بازگشت به فضا يا زمين نمايان شده اند.

اكنون عملكرد برگرداننده ي لايه هاي جو را با چند مثال بررسي مي كنيم به عنوان مثال تروپوسفر در 13 تا 15 كيلومتري بالاي زمين بخار آب را قادر مي سازد تا از سطح زمين بالا آمده، متراكم گردد و تبديل به باران شود.

لايه اوزون،لايه زيرين استراتوسفر در ارتفاع 25 كيلو متري اشعه مضر و پرتو فرا بنفش را كه از فضا مي آيند به فضا بازتاب مي كند.

يونوسفر، امواج راديويي زمين را كه به بخش هاي مختلف جهان بازتاب مي كند.درست مانند يك ماهواره اي به ايجاد ارتباط بي سيم، راديو و فرستنده ي تلويزيون در مسافت هاي طولاني كمك مي كند.

لايه مغناط كره ، ذرات مضر راديواكتيو منتشر شده از خورشيد و ستارگان ديگر را قبل از رسيدن آن ها به زمين به فضا بر مي گرداند.

اكنون سوال زير را بپرسيم:

معناي شرح قرآن كه 1400 سال پيش نازل شد،بر عملكرد لايه هاي آسمان كه اخيرا در گذشته كشف شده اند چيست؟

آيا مي تواند با هرچيزي غير از اين واقعيت است كه قرآن كلام خداست توضيح داده شود؟

عملكرد برگرداننده بودن آسمان به تازگي كشف شده است.

براي يك فرد عاقل غير ممكن است كه بپذيرد يك انسان به خصوص يك فرد درس نخوانده كه 1400 سال پيش زندگي مي كرده است ،اين دانش كشف كند؟

اگر قرآن به عنوان كلام خدا پذيرفته نيست لازم است بپذيريم كسي كه 1400 سال پيش زندگي مي كرده آسمان را با تلسكوپ هاي پيشرفته مشاهده كرده و بر اين دانش دست يافته است.

كسي كه اين مورد را مي پذيرد ،نمي تواند به عنوان يك انسان عاقل شناخته شود.

ادامهـ مطلبـ
| ۵ خرداد ۱۳۹۷ | ۰۶:۱۶:۰۸ | چيد آذين
،

عملكرد كوهستان ها


 

Your browser does not support the video tag.

عملكرد كوهستان

قرآن توجه را به يك عملكرد زمين شناسي بسيار مهمي از كوه،جلب مي كند:

و جعلنا في الارض رواسي ان تميد بهم

ودر زمين كوههايي استوار نهاديم تا مبادا زمين،آنان (مردم) را بلرزاند. سوره الانبياء- آيه 31

اگر به آيه توجه دقيقي كنيم،خواهيم ديد كه خاصيت كوه يعني جلوگيري از لرزش زمين،ذكر شده است.

اين حقيقت كه توسط همه در طول دوره نزول قرآن نا شناخته بود ، به عنوان يك نتيجه از اكتشافات زمين شناسي مدرن نمايان شد.

در گذشته تصور مي شد كه كوهستان فقط ظهور برآمدگي بالاتر از سطح زمين است.

با اين وجود، دانشمندان متوجه شدند كه واقعيت چنين نيست و آن بخش ها كه ريشه كوه نام دارند،گاهي مواقع به اندازه 10 تا 15 برابر ارتفاع خود افت مي كنند با اين ويژگي ها كوهها نقشي مشابه به يك ناخن يا ميخ را ايفا مي كنند كه يك خيمه محكم بر زمين دارند.

به عنوان مثال،كوه اورست كه قله ي آن حدود 9 كيلومتر بالاتر از سطح زمين قرار دارد،داراي يك ريشه عميق تر از 125 كيلومتر است.

بعلاوه،كوهها طبق نتيجه اي از حركات و برخورد صفحات عظيم تشكيل پوسته زمين به وجود آمده اند.

هنگامي كه دوصفحه با هم برخورد مي كنند، صفحه قوي تر به زير ديگري مي رود ، صفحه فوقاني با خم شدن بالا مي رود و به شكل كوه در مي آيد.

لايه زيرين در زير زمين ادامه پيدا مي كند و سبب گسترش عميق زير زميني مي گردد.

در تبع آن،همانطور كه قبلا گفته شد،كوهستان داراي يك بخش كشش سراشيبي است كه ميزاني بزرگ است كه بخش قابل مشاهده آن را بر روي زمين است.

پروفسور سيويدا،زمين شناس دريايي مشهور جهان،در مرجع اين نظر را داده كه كوهها داراي پايه هاي ريشه مانندي هستند كه آن ها را به سطح زمين متصل مي كند.

تفاوت اساسي بين كوهها ي قاره اي و كوههاي اقيانوسي در مواد آن نهفته است.

با اين وجود وجه مشترك هر دو آنها اين است كه ريشه اي براي حمايت از كوهها دارند.

در باب كوههاي قاره اي،مواد تراكم بسيار سبك درون زمين مثل يك ريشه گسترش مي يابد.

در باب كوههاي اقيانوسي،مواد سبكي وجود دارد كه از كوه مثل يك ريشه پشتيباني مي كند.

طبق قانون ارشميدس، عملكرد ريشه ها براي حمايت از كوههاست.

اثر كوهها بر ثبات كلي پوسته زمين به عنوان ايزوستازي تعريف شده است.

اين مفهوم در فرهنگ لغت جديد و بستر در قن بيستم به شرح زير توضيح داده شده است:

ايزوستازي،تعادل كلي در پوسته زمين است كه توسط يك جريان بازده از ،ماده ي سنگ در زير سطح تحت فشار گرانشي نگهداري شده است.

علاوه بر اين، كتابي به اسم زمين ، توسط دكتر فرانك پوس،رئيس جمهور سابق آكادمي ملي علوم ايالات متحده كه هنوز هم به عنوان يك كتاب درسي در بسياري از دانشگاههاي بزرگ استفاده مي شود بيان كرده كه كوهها مانند ميخ هستند كه در اعماق زمين دفن شده اند.

در برخي از آيات قرآن به اين نقش كوهها در مقايسه با ميخ اشاره شده است:

الم نجعل الارض مهادا و الجبال اوتادا

آيا زمين را بستر قرار نداديم؟و كوهها را ميخ هايي. سوره النبا- آيه 6 و 7

والقي في الارض و واسي ان تميد بكم

در زمين كوههاي استوار بيفكند تا مبادا زمين شما را بجنباند. سوره لقمان- آيه 10

اكنون از كساني كه چشم و ذهن خود را به خورشيد قرآن بسته اند و مي گويند كه قرآن كلام يك انسان است، مي پرسم:

دريك زمان كه هيچ علم و فن آوري وجود نداشت چگونه ميتوانيد صراحت بيان حقيقت علمي قرآن را توضيح دهيد؟

در حاليكه اين حقيقت طبق نتيجه اي از تحقيقات زمين شناسي مدرن و زمين لرزه اي كشف شده است.

آيا شما به خدايي كه كوهها را مثل ميخي براي زمين آفريده ايمان داريد؟

آيا مي گوييد كه اين كتاب ، كتاب اوست يا هنوزم چشم خود را به اين خورشيد مي بنديد و خودتان را به تاريكي محكوم مي كنيد؟

ادامهـ مطلبـ
| ۵ خرداد ۱۳۹۷ | ۰۶:۱۵:۳۶ | چيد آذين
،

ستاره كوبنده


 

Your browser does not support the video tag.

ستاره كوبنده

اكنون به اين صدا گوش دهيد.اين صدا (در فيلم پايين صفحه)براي شما ياد آور چيست؟

بله به نظر مي رسد كه يك نفر در حال در زدن است گوش انسان نمي تواند همه صوت هاي جهان را بشنود تنها محدوده ي فركانس از گفتار انسان را كه بين 250 هرتز و 3000هرتز است پوشش ميدهد.

صوت هاي زير اين فركانس كه فرو صوت ناميده ميشوند شنيده نمي شوند و صوت هاي فرا صوت بيشتر بودخ و در فركانس بسيار بالا قرار دارند.

آنها با تجهيزاتي قابل ضبط هستند كه اين فركانس هاي بالا را درك كند با توسععه علم و فناوري صوت هاي فرا صوت جهان از جو به سياره هاي منظومه شمسي كه جزء صوت هاي با فركانس بسيار بالا هستند ضبط شده اند .

جلب ترين مورد ميان آن ها اين است كه ستاره اي كه توسط دانشمندان به تپ اختر نامگذاري شده در قرآن تحت عنوان ستاره الطارق آمده و بر آن قسم خورده بله اين ستاره كه (الطارق نلم دارد،صدايي درست مثل صداي در زدن توسط كسي مي باشد.

جالب ترين بخش اين است كه در زبان عربي كلمه الطارق به معني كلون درب است.

در واقع كلمه الطارق از ريشه فعل طرق سرچشمه مي گيرد.

طرق يعني به شدت كوبيدن و كوبيدن با صداي واضح بر اين اساس الطارق اساسا به معني كسي است كه به شدت مي زند درست مثل زدن با يك كلون و كلون درب...

چگونه كشف امروز از صوت ستاره،1400 سال پيش به شكل در زدن تحت نام الطارق به معناي كلون درب قابل توضيح است از آنجايي كه هيچ علم و فن آوري وجود نداشت؟

اگر قرآن را كلام انسان بدانيم (استغفرلله) بايد بپذييم كه 1400 سال پيش حضرت محمد (ص) اين صوت هاي فرا صوت را با تجهيزاتي كه فركانس هاي بالا را درك مي كنند ضبط كرده و آنها را الطارق نام گذاري كرده است.

اما هيچ انساني بر روي زمين نيست كه اين ايده را بپذيرد.

ادامهـ مطلبـ
| ۵ خرداد ۱۳۹۷ | ۰۶:۰۵:۰۳ | چيد آذين
،

گل سرخ آسمان


 

Your browser does not support the video tag.

گل سرخ آسمان

 

در آيه 37 الرحمن پروردگار ما توضيح زير داده است:پس آنگاه كه آسمان شكافته شود تا چون گل سرخ گون و چون روغن مذاب و روان گردد.

كلمه الدهان در آيه به دو معنا استفاده شده است.

معناي اول آن روغن داغ و ديگري چرم مراكش يا سختگ است.(نوعي چرم رنگ شده و دباغي براي ساخت دستكش و روكش كفش)

پس از اين تفسير اجازه دهيد آيه را دوباره ترجمه كنيم:

اگر آسمان شكافته شود بايستي آن را مانند چرم رنگ شده يا گل رز سرخ سير ببينيد كه به نظر مي رسد روغن داغ است.

بسياري از مفسران قرآن،اين آيه را به عنوان وضعيت آسمان در آخر الزمان تفسير كرده اند زيرا شكافته شدن آسمان براي آنها ياد آور روز قيامت است.با اين وجود در عين حال كه ميتوانيم مفهوم شكافته شدن آسمان را مثل رفتن به فضا با عبور از جو درك كنيم مي توانيم اين مورد را با چشمانمان از طريق تلسكوپ و تماشاي فراتر از آن نيز درك كنيم.

بنابراين از اين منظر معناي آيه به شرح زير است:

اگر توانايي رفتن به فضا براي مشاهده شكافته شدن آسمان داريد يا بر تجهيزاتي كه اختراع كرده ايد و فراتر از آن را تماشا مي كنيد تكيه كنيد.يك چرم به رنگ گل رز يا روغن داغ ميبينيد.

پس معناي گل سرخ گون چون روغن مذاب چيست؟

اگر مايل هستيد اجازه دهيد به توضيحات دانشمندان و محققان فضابنگريم:

سحابي يا ميغ واره (نام ابري عظيم الجثه )نام داده شده به ساختار سحابي است كه از گازها،گرد وغبار،هيدروژن،هليوم اين فوران گازها بسيار بزرگ و سريع است پس از آن اين گازها نزديك تر شده و يك ابر گازي را شكل مي دهند دماي اين ابر گازي بيش از 15 هزار درجه سانتيگراد مي باشد در واقع طبق نتيجه اي از تحقيقات امروزي فضا دانشمندان از سحابي عبور كردند كه به رنگ يك رز سرخ سير مانند روغن مذاب است،درست همان چيزي كه در آيه توصيف شده است بله اين سحابي توسط دانشمندان به (سحابي گل سرخ) نام گداري شده كه به معني ابري گازي است كه شبيه به شكل گل رز مي باشد چون مثل يك گل سرخ است.

سحابي گل سرخ،يك توده وسيع از گرد و غبار و گاز است كه تقريبا به فاصله 5200 سال نوري از زمين فاصله داشته و حدود 130 سال نوري قطر دارد.

چگونه ميتوان توضيح داد كه اين چيزي كه به تازگي نمايان شده و به لطف تجهيزات فناوري هاي امروزي مشاهده شده است.

توسط فردي كه خواندن و نوشتن را نميدانست و در عصري كه هيچ علم يا فناوري وجود نداشت،اطلاع رساني شده است؟

بله آيا دادن چنين خبر توسط كسي كخ در آن دوره زندگي مي كرده و نمي دانست چطور بخواند و بنويسد ممكن است؟

قطعا خير

پس قرآن كريم ابدي خداست و فردي كه (درود خدا بر او باد)اين خبر را به ما رسانده،رسول اوست

ما به او ايمان آور ده ايم.

ادامهـ مطلبـ
| ۵ خرداد ۱۳۹۷ | ۰۵:۳۷:۴۸ | چيد آذين
،

عكاسي

عكاسي يكي از لذت بخش ترين شاخه هاي هنر است. كساني كه اهل تفريح و ثبت كردن لحظه ها و حتي زيبايي هاي موجود در اطراف خود هستند معمولا انسان هاي خوش ذوق و سليقه هستند.
در وهله ي اول براي گرفتن عكسي خوب بايد با مفاهيم عكاسي يا  تكنيكهاي عكاسي كه شامل فاصله كانوني، ديافراگم، عمق ميدان، نسبت هاي ابعادي، تراز سفيدي، كادربندي و ... آشنا شويم .

خلاقيت يك بخش جدانشدني در هنر عكاسي است. هرچقدر ذوق بيشتري در اين زمينه داشته باشيد ميتوانيد عكسهاي خلاقانه بيشتري بگيريد و بيشترين تأثير را در مخاطب خود بگذاريد.
مثلا عكس هايي زيبا از كودكان خلق كنيم و يا در هر شرايطي اين خلاقيت را داشته باشيم. مثلا عكاسي به صورت شگفت انگيز يك نوع خلاقيت در عكاسي است.

گاهي براي خارق العاده ساختن عكس هايي كه گرفتيم لازم است با نرم افزارهاي ويرايش عكس مانند فتوشاپ آشنا باشيم كه بتوانيم عكسهاي فرا واقعيت بسازيم كه بسيار جالب و ديدني است.

يكي از شاخه هاي جذاب عكاسي ميتواند عكاسي از طبيعت باشد ما با ثبت كردن طبيعتي كه در آن زندگي ميكنيم يا حتي به طبيعت هايي كه سفر ميكنيم در واقع حس زيباي آن طبيعت را هميشه با خود خواهيم داشت.

گاهي براي تنوع و خاص شدن برخي از عكس ها ما عكاسي سياه و سفيد انجام ميدهيم كه زيبايي منحصر به فرد خود را دارد عكاسي سياه و سفيد همانطور كه گفته شد يكي از زيبا ترين شاخه هاي عكاسي است. اين عكس ها تركيبي از طيف سياه و سفيد هستند كه در زير آن ها سايه هاي خاكستري ايجاد مي شود. عكاسي سياه و سفيد شاخه اي از عكاسي است كه در آن، عنصر رنگ وجود ندارد و مي توان از آن براي ايجاد فضاهاي رمانتيك و رمزآلودي كه از عهده عكاسي رنگي خارج است استفاده كرد. اين نوع عكاسي با بهره گيري از سايه هاي قوي و طيف هاي خشن، سوژه را برجسته مي كند و انتقال حس و مفهوم عكس را بهتر مي كند

ادامهـ مطلبـ
| ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۷ | ۰۶:۰۲:۰۱ | چيد آذين
،

عكاسي مادون قرمز

عكاسي مادون قرمز

نور مادون قرمز نوعي از امواج الكترومغناطيسي هستند كه بعد از برخورد با جسم باعث گرم شدن آن مي شوند و به همين خاطر است كه ما در برابر اشعه خورشيد احساس گرما مي كنيم. تابش فرو سرخ كه براي چشم ما نامرئي است چيزهايي را در عكس به ما نشان مي دهد كه با چشم عادي ديده نمي شود. دوربين هاي عكاسي و دوربين هاي دو چشمي كه با نور مادون قرمز كار مي كنند به عنوان دوربين ديد در شب استفاده نظامي فراواني دارند. نور مادون قرمز در وسايلي مانند كنترل تلويزيون، تلفن همراه و ... نيز كاربرد دارد. اما عكس هايي كه به كمك اشعه مادون قرمز تهيه مي شوند بسيار ديدني نيز هستند. براي اين گونه عكاسي در دوربين هاي آنالوگ نياز به فيلم مادون قرمز و فيلتر آن وجود داشت. در دوربين هاي ديجتال نيز با برداشتن بخشي كه اجازه ورود نور مادون قرمز را نمي دهد مي توان اين رشته عكاسي را دنبال كرد. عكس مادون قرمز دنيايي عجيب و متفاوت را در مقابل بيننده مي گذارد. عكس هاي زير با اين شيوه گرفته شده اند.عكاسي مادون قرمز (7)عكاسي مادون قرمز (6)عكاسي مادون قرمز (5)عكاسي مادون قرمز (4)عكاسي مادون قرمز (3)

ادامهـ مطلبـ
| ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۷ | ۰۶:۴۸:۴۲ | چيد آذين
،

تقارن در عكاسي

تقارن در عكاسي

تقارن، چيزي است كه صحنه را در توازن و هارموني قرار مي دهد و تركيب بندي را براي چشم خوش آيندتر مي سازد. تقارن، اين المان مهم در تركيب بندي، تصاوير شما را چشم نوازتر خواهد كرد. در اين مطلب شاهد مجموعه اي از عكس خواهيد بود كه به طور جد متقارن هستند.

عكس هاي تقارن دار

عكس تقارن

تقارن در عكاسي (32)تقارن در عكاسي (31)تقارن در عكاسي (30)

ادامهـ مطلبـ
| ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۷ | ۰۶:۴۷:۴۷ | چيد آذين
،

تايم لپس

عكاسي تايم لپس چيست

بسياري از وقايع در دنيا چنان آهسته اتفاق مي افتند كه با چشم معمولي نمي توان آن ها را پيگيري كرد مانند شكفتن گل ها ويا آب شدن برف ، جزر و مد و .... دنياي عكاسي ديجيتال اين امكان را فراهم كرده است كه بتوان از يك اتفاق در مدت زمان طولاني عكس هاي متعددي را بگيريم و همه را در عرض چند ثانيه مشاهده كنيم براي مثال دوربين را در مقابل يك غنچه گل بگذاريم و هر 30 ثانيه از آن عكس بگيريم بعد چند ساعت عكس هاي به دست آمده را كه تعدادشان نيز زياد است با نرم افزاري ويژه تبديل به عكس متحرك كرده و همه اين تغييرات را درعرض يك يا دودقيقه ببينيم. براي روشن تر شدن اين مفهوم تصويري را كه به شيوه تايم لپس از اولين لحظات زندگي زنبورها به وسيله عكاسي به نام آندوارما تهيه شده است ببنيد.

-تايم لپس چيست

تايم لپس يعني چه

تايم لپس چيست

تايم لپس

-تايم لپس چيست؟

ادامهـ مطلبـ
| ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۷ | ۰۶:۴۶:۵۴ | چيد آذين
،

مثلث طلايي در عكاسي

نسبت طلايي در عكاسي

تركيب بندي هر عكس باعث مي شود كه بيننده نسبت به آن واكنش منفي و يا مثبت نشان دهد اما در همه قواعد كادربندي بهتر است سادگي و تعادل در عكس را در نظر داشته باشيم. يكي از قوانين كادربندي كه مي توانيم با توجه به آن عكس هاي جالبي بگيريم قانون مثلث طلايي در عكاسي است.

كادر بندي كودكانه

كادربندي (11)به طور فرضي مستطيلي را در نظر بگيريد و خطي از قطر آن رسم كنيد سپس از هر گوشه، خطي به اين قطر متصل كنيد به نحوي كه دو مثلث قائم الزاويه ايجاد شود حالا با اين الگوي ذهني سعي كنيد سوژه هايي را بيابيد كه بتوانيد قانون مثلث طلايي را براي آن در نظر بگيريد.

-كادر بندي به انگليسي

براي مثال اين سوژه را در نظر بگيريد با جلو وعقب بردن دوربين سعي كنيد آن چه را از منظره ياب مي بينيد با توجه به قانون گفته شده كارد بندي كنيد.

قانون مثلثي در عكاسي

كادربندي (1)نتيجه نهايي عكس زير خواهد شد كه بيش ترين توجه بيننده را به موضوع جلب مي كند. سعي كنيد با تمرين و عكاسي به توجه به قانون مثلث طلايي، اين قانون كادربندي را به خوبي فرا بگيريد.

ادامهـ مطلبـ
| ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۷ | ۰۶:۴۶:۰۸ | چيد آذين
،
چيد آذين
نام عنوان 。。。

با شرح مختصر 。。。

NEW

جستجوگر

درباره ما

رمزینه بارکد


آمار

افراد آنلاين : 1
بازديد امروز : 0
بازديد ديروز : 0
بازديد كل : 0

↑ برو بالا

سرویس وبلاگدهی فارسی یا پارسی رایگان